ఇండియాకు ఏడు మెడల్స్‌‌

ఢాకా: ఇండియా రికర్వ్‌‌ ఆర్చర్లు కొరియన్‌‌ సవాల్‌‌ను ఛేదించడంలో మరోసారి విఫలమయ్యారు. ఏషియన్‌‌ ఆర్చరీ చాంపియన్‌‌షిప్స్‌‌ ఫైనల్లో ఓడిన ఇండియా మెన్స...

Source: