‘క్షేమంగానే ఉన్నాను’.. ఒలింపిక్ అధికారులకు తెలిపిన చైనా టెన్నిస్ స్టార్ పెంగ్ షుయ్

తాను క్షేమంగా, సురక్షితంగా ఉన్నానని చైనా టెన్నిస్ స్టార్ పెంగ్ షుయ్ అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ (ఐఓసీ)కి ఆదివారం వీడియో కాల్‌లో తెలిపారు. if (typeof colombia == ...

Source: