ముంబై టెస్టు తుది జట్టులో ఉండేదెవరు? ఊడేదెవరు? రహానే, పుజార, మయాంక్‌లో ఒకరిపై వేటు?

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "ముంబై టెస్టు తుది జట్టులో ఉండేదెవరు? ఊడేదెవరు? రహానే, పుజార, మయాంక్‌లో ఒకరిపై వేటు?" కాన్పూర్ టెస్టులో విజయం అంచుల ...

Source: