తొలి టెస్టు డ్రా.. అద్భుతంగా కాపాడిన టెయిలెండర్లు.. చివరి వికెట్ తీయలేకపోయిన భారత్

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "తొలి టెస్టు డ్రా.. అద్భుతంగా కాపాడిన టెయిలెండర్లు.. చివరి వికెట్ తీయలేకపోయిన భారత్" కాన్పూర్‌లోని గ్రీన్ పార్క్ స...

Source: