కోహ్లీ ఫేట్ మారుతుందా? సెంచరీ చేయక 741 రోజులు.. వాంఖడేలో కోహ్లీకి అద్భుత రికార్డు

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "కోహ్లీ ఫేట్ మారుతుందా? సెంచరీ చేయక 741 రోజులు.. వాంఖడేలో కోహ్లీకి అద్భుత రికార్డు" కాన్పూర్‌లో న్యూజీలాండ్ (New Zealand) - ఇం...

Source: