అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో టీమ్ ఇండియా రికార్డుల మోత.. ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లలో ఇండియానే టాప్

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో టీమ్ ఇండియా రికార్డుల మోత.. ద్వైపాక్షిక సిరీస్‌లలో ఇండియానే టాప్" పొట్టి ప్రపంచ కప్‌లో భారత జట...

Source: