అలా ఎలా అవుటవుతావ్ హర్షల్ బ్రో.. టీ20ల్లో చెత్త రికార్డు నమోదు చేసిన హర్షల్ పటేల్

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "అలా ఎలా అవుటవుతావ్ హర్షల్ బ్రో.. టీ20ల్లో చెత్త రికార్డు నమోదు చేసిన హర్షల్ పటేల్" ఇండియా (India) - న్యూజీలాండ్ (New Zealand) మధ్య ...

Source: