కివీస్ జట్టులో భారతీయులు.. న్యూజీలాండ్‌కు ఆడిన తెలుగు క్రికెటర్ ఎవరో తెలుసా?

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "కివీస్ జట్టులో భారతీయులు.. న్యూజీలాండ్‌కు ఆడిన తెలుగు క్రికెటర్ ఎవరో తెలుసా?" ఇండియాలో (India) క్రికెట్‌కు (Cricket) ఉండే క్...

Source: