ఈరోజు సూర్యగ్రహణం.. భారతదేశంలో ఎందుకు కనిపించదు

డిసెంబర్ 4 శనివారం నాడు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఈ ఏడాదికి ఇదే చివరి గ్రహణం. ఈ సూర్యగ్రహణం దక్షిణ అర్ధగోళంలో చాలా ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుందని నాసా తెల...

Source: