INS VELA: ఐఎన్ఎస్ వేలా జల ప్రవేశం.. భారత నౌకా దళం చేతికి మరో అధునాత ఆయుధం

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "INS VELA: ఐఎన్ఎస్ వేలా జల ప్రవేశం.. భారత నౌకా దళం చేతికి మరో అధునాత ఆయుధం" భారత అమ్ముల పొదిలో మరో అధునాత అస్త్రం చేరింది. ఐ...

Source: