సిరాజ్‌ తండ్రి కన్నుమూత

© నమస్తే తెలంగాణ ద్వారా అందించబడింది సిరాజ్‌ తండ్రి కన్నుమూత నమస్తే తెలంగాణ, ఆట ప్రతినిధి: భారత పేసర్‌ మహమ్మద్‌ సిరాజ్‌ తండ్రి గౌస్‌ (53) మృతి చెం...