భారత క్రికెటర్ ఇంట్లో విషాదం.. అంత్యక్రియలకి దూరంగా ఫాస్ట్ బౌలర్

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ఆస్ట్రేలియా టూర్‌లో ఉన్న భారత క్రికెటర్ ఇంట్లో శుక్రవారం విషాదం చోటు చేసుకుంది. హైదరాబాద్‌కి చెందిన ఫాస్ట్ బౌ...