ఫ్యాన్స్ అలరించినున్న ఐఎస్‌ఎల్ ... రేపే షురూ.. హైదరాబాద్ మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే..?

© News18 తెలుగు ద్వారా అందించబడింది "ఫ్యాన్స్ అలరించినున్న ఐఎస్‌ఎల్ ... రేపే షురూ.. హైదరాబాద్ మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే..?" ఐపీఎల్ 2020లా క్రీడాభిమానులను అలరించేందు...