దేశవాళీ క్రికెట్లో సంచలనం.. ముస్తాక్ అలీ టోర్నీలో యువ బౌలర్ డబుల్ హ్యాట్రిక్

Darshan Nalkande Hat Trick: భారత దేశవాళీ క్రికెట్లో సంచనం నమోదయ్యింది. సయ్యిద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీ సెమీఫైనల్లో కర్ణాటక పై మ్యాచ్ లో విదర్భ బౌలర్ దర్శన్ నల్కండే డబుల...

Source: