అయ్యో..! నాన్న కల కోసం చివరి చూపునకి దూరమైన హైదరాబాదీ క్రికెటర్

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ఐపీఎల్ 2020 సీజన్‌లో ఒకే ఒక్క మ్యాచ్‌తో మహ్మద్ సిరాజ్ పేరు మార్మోగిపోయింది. అప్పటి వరకూ హైదరాబాద్‌లోని ఓ ఆటో డ్రై...