చంద్రబాబు కామెంట్లు.. రోశయ్య సూపర్ పంచులు.. ఆనాటి ఘటనలు..!

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది మాజీ గవర్నర్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కొణిజేటి రోశయ్య కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్ ఎస్ఆర్ నగర్‌లోని తన తీవ్ర అస్వస్థతకు గు...

Source: