ఏపీ అసెంబ్లీలో ఆసక్తికర సన్నివేశం.. అక్కడ మంత్రిని చూసి ఆశ్చర్యం

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఆసక్తికర సన్నివేశం కనిపించింది. ప్రెస్‌ గ్యాలరీలోకి గురువారం అనుకోకుండా ఇద్దరు వచ్...

Source: